Mai departe

Mapa dumneavoastră de presă

Condiții de utilizare

Stimate reprezentant media, bine ai venit în zona destinată presei. Vă mulţumim  pentru folosirea ofertei de informaţii despre compania, produsele şi serviciile noastre. Informaţiile şi conţinutul disponibil vă sunt puse la dispoziţie de XXXLutz Mobilier SRL, cu sediul în strada Comerţului nr. 1, 077090 Domneşti, Ilfov, România, având CUI RO19706741. Vă punem cu drag la dispoziţie imagini, conţinut video sau text pentru articolele jurnalistice pe care le pregătiţi. Folosirea acestor servicii presupune acceptarea prealabilă a acestor condiții de utilizare.

Prezentele condiţii de utilizare reglementează folosirea conţinutului pus la dispoziţie pe https://pr.xxxlutz.ro. Accesul la Centrul de presă online XXXLutz precum şi la funcţiile şi conţinutul accesibile prin intermediul acestuia se face exclusiv cu acceptarea prezentelor condiţii. Aceste condiţii includ reglementările cu privire la protecţia datelor. Folosirea serviciilor şi conţinutului pus la dispoziţie reprezintă confirmarea dumneavoastră ca aţi citit si acceptat condiţiile.

Servicii exclusive pentru media şi jurnaliști

Prin intermediul centrului de presă aveţi acces la comunicările noastre şi la zona de download. Conținuturile puse la dispoziție pentru folosire sunt gratuite. Prin folosirea centrului nostru de presa, va asigurați că întregul conținut oferit precum şi materialele puse la dispoziție sunt folosite  exclusiv în scop profesional pentru desfășurarea activității de jurnalist/redactor. Informațiile si datele sunt destinate exclusiv utilizării de către jurnaliști şi colaboratori de presa în afara situației în care exista acorduri bilaterale ce prevăd altfel

Drept de utilizare şi scop

Conţinutul poate fi folosit în cadrul unui simplu drept de utilizare exclusiv în scopul de utilizare menţionat, prin intermediul căruia poate fi folosit respectivul conținut la care face referire respectivul material. În principiu conţinutul poate fi descărcat gratuit şi folosit în cadrul reportajului în următoarele scopuri: publicaţii de presă, publicații în media tipărita, publicarea prin filme sau televiziune,  publicarea în mediul online, mobil sau multimedia. O utilizare ce depăşeşte limitările menționate, în scop comercial de orice tip sau folosirea în scop privat, în special pentru promovare, nu este permisă şi este interzisă în mod categoric.

Conținutul şi materialele pot fi prelucrate şi modificate în limita în care se asigură cu certitudine păstrarea sensului inițial şi nu se aduc modificări de conținut ce pot da o altă semnificație decât cea inițială. Conținutul nu poate fi redat într-un context sau asociere ce modifică sensul acestuia. Înstrăinarea materialelor nu este permisa.

Dreptul de utilizare este limitat la disponibilitatea conținutului în centrul de presa respectiv la domeniul  de activitate al companiei noastre. Folosirea conținutului într-un context ce contravine prevederilor condițiilor de utilizare sau ale legislației incidente în vigoare nu este permis.

Transferul şi multiplicarea

Transferul şi/sau multiplicarea conținutului către terți, nu sunt permise atunci când nu sunt  absolut necesare pentru îndeplinirea scopului de utilizare. Salvarea în format electronic a imaginilor, transferarea datelor şi orice altă multiplicare a conținutului sunt permise exclusiv în vederea prelucrării pentru procesele normale de producţie şi numai pe durata folosirii conform prevederilor legislației incidente în vigoare. In cazul prestării unui serviciu prin dvs. sau prin terți, asemănător cu serviciul oferit de noi, este interzisă folosirea, salvarea sau descărcarea  conţinutului

Drepturile de autor si prevederile legale

Întregul conținut precum şi creaţia în sine sunt protejate prin legea dreptului de autor, mărci înregistrate şi legislația incidenta

Întregul conţinut afişat în centrul de presa, precum texte, imagini, materiale video sau audio, documente, altele asemenea, sunt deținute de către societatea noastră, licențiator sau deţinători externi ce pun la dispoziție continui şi sunt numiți în sistem. La folosirea imaginilor, materialelor video sau a altor ilustrații, se vor indica drepturile de copyright, numele fotografilor/agenției în situația în care sunt indicate, precum şi întotdeauna compania noastră.

În afara situațiilor de neglijenţă gravă sau intenție, nu preluam  nici o răspundere pentru încălcarea drepturilor terților sau a prevederilor legii concurentei sau altor prevederi legale pentru materialele puse la dispoziție.

Punerea la dispoziție a serviciului de centru de presa

Depunem toate eforturile pentru asigurarea permanentă a acestui serviciu şi tuturor funcţionalităţilor sale, totuși nu ne asumăm răspunderea pentru disponibilitatea conținuturilor, precum şi pentru accesul la centrul de presa online sau funcţionarea acestuia.

Se exclude orice garanţie de exhaustivitate, calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un scop anume al conținutului pus la dispozitie. Suplimentar, ne rezervăm dreptul de a modifica conţinutul disponibil în centrul de presă online fără o notificare prealabilă.

Conținutul poate include link-uri către alte site-uri web. Noi nu deţinem control asupra paginilor web ale terților si nu suntem răspunzători de conţinutul acestora sau eventuale pierderi sau daune ce va pot surveni prin folosirea acestor pagini de web ale unor terți

Înregistrare şi acces

Datele ce vor fi furnizate în procesul înregistrării trebuie să fie corecte şi actuale, să corespundă realităţii şi să fie complete. Actualizarea acestora se va face de fiecare data când este necesar.

Aveţi obligaţia să păstraţi confidenţialitatea datelor de acces comunicate şi să ne informaţi de urgenţă în cazul divulgării acestora. Siguranţa identificării utilizatorului se află în răspunderea dvs. Sunteţi răspunzător pentru fiecare utilizare a serviciilor şi conţinutului pus la dispoziţie şi a tuturor acţiunilor efectuate din contul utilizatorului dvs., atâta vreme cât nu ne informaţi cu privire la pierderea şi/sau utilizarea improprie  a accesului dvs.

Ne rezervăm dreptul să refuzăm oricând accesul la centrul de presă sau să blocăm logarea şi utilizarea serviciilor şi conținuturilor oferite.

Alte prevederi

Ne rezervăm dreptul să modificăm prezentele condiţii de utilizare sau sa le adaptăm de ex.  în situaţia modificărilor legislative sau ale ofertelor noastre. Vă recomandăm astfel să verificaţi periodic prezentele prevederi. Modificările aduse condiţiilor de utilizare vor fi publicate direct pe site. O modificare a condiţiilor de utilizare va fi publicată cel târziu la data la care intra în vigoare şi nu se aplica retroactiv.

Dacă anumite reglementări ale prezentelor condiţii de utilizare vor deveni inaplicabile  sau conţin  o lacună de reglementare, respectiva reglementare va fi înlocuită cu una validă ce corespunde cât mai mult reglementării dorite. Valabilitatea celorlaltor prevederi nu va fi afectată prin aceasta.

Aceste condiţii de utilizare se supun legislaţiei în vigoare pe teritoriul României. Instanţa de judecată este cea valabilă conform Codului Civil.

Informare

Daca veţi întocmi un material jurnalistic în baza conținutului pus la dispoziție de către noi, ne-am bucura, daca ne puteți comunica un exemplar al acestuia, gratuit, la următoarea adresă sau prin email către:

XXXLutz KG
Mag. Thomas Saliger
Römerstraße 39
A – 4600 Wels
Österreich
sal@lutz.at

Sperăm să putem susţine cât mai eficient activitatea dvs. jurnalistică prin centrul nostru de presă şi ne bucurăm de articolele dvs.

 

Distribuitor comunicări centrul de presă

Doriţi să primiţi automat pe e-mail cele mai noi comunicări de media? Atunci abonaţi-vă pur şi simplu la distribuitorul nostru pentru presă!

Abonare newsletter

Primiţi comunicatele de presă de la XXXLutz pe e-mail.


Vă rugăm să răspundeţi la următoarea întrebare de siguranţă, pentru a exclude mesajele de tip spam.


* Câmpurile obligatorii necesită completare.